Wersja

Zalecana wersja gry to 1.17x


Status

0


Adres

skymine.pl

Regulamin Serwera


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1. Każdy gracz rozpoczynający grę na sieci SkyMine oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w regulaminie.

• 2. Karą za łamanie, uchylanie się od regulaminu – ban lub wyrzucenie z serwera.

• 3. Wszystkie błędy gry należy zgłaszać członkom administracji.

• 4. Obowiązują ogólnie pojęta zasady dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne.

• 5. Administracja ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.

• 6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania.


§2. ZAKAZY

• 1. Zakaz używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę (różnego rodzaju wspomagacze, cheaty, wyjątek: macro*).

• 2. Podszywania się pod innych użytkowników, w tym administrację serwera.

• 3. Reklamowania innych serwerów.

• 4. Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom.

• 5. Zakaz podawania danych osobowych graczy bez ich zgody.

• 6. Rozpowszechniania adresów IP innych użytkowników, przeprowadzania ataków DDoS.

• 7. Wykorzystywania błędów/bugów gry lub serwera.

• 8. Zakaz sprzedaży kont, przedmiotów lub innych usług i dóbr niezwiązanych z siecią SkyMine.

• 9. Rozsyłania linków do stron z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych, szpiegujących, zawierających: wirusy, sniffery, iploggery.

• 10. Tworzenia wulgarnych, obraźliwych nicków, gildii, nazw przedmiotów.

• 11. Oszukiwania, bądź ignorowania upomnień administracji.

• 12. Wywoływania oraz uczestnictwa w spamowaniu na czacie (tzw. flood).

• 13. Celowego działania na niekorzyść serwera (tzw. DNSS).

• 14. Dokonywania włamań na konta innych użytkowników.


§3. NAKAZY

• 1. Każdy, kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego na naszym discordzie lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.

• 2. Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.

• 3. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu.


§4. PŁATNOŚCI

• 1. Każdy użytkownik serwera ma prawo do korzystania z serwerowego sklepu (itemshop na stronie www).

• 2. Każdy użytkownik serwera korzysta dobrowolnie ze Sklepu Serwerowego (itemShop).

• 3. W przypadku problemów z płatnością, sprawy kierujemy na adres e-mail: adm.skymine@gmail.com

• 4. Serwer SkyMine.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty zakupione na sklepie serwera np. w wyniku włamania na konto klienta.

• 5. Płatności PaySafeCard, Przelew oraz SMS obsługiwane są przez: HotPay B2B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873149, NIP: 5512647167, REGON: 387677754.

• Właściciel sklepu: Zuzanna Kasprzyk – SkyMine – VIshop - Nierejestrowana Działalność Gospodarcza. Kontakt: adm.skymine@gmail.com, matthew@skymine.pl


§5 Postanowienia końcowe

• 1. Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.

• 2. Każdy członek administracji ma prawo usunięcia budowli niecenzuralnych.

• 3. Wszystkie kary wymierzane są według taryfikatora.


TARYFIKATOR KAR

Za złamanie punktu [...] grozi:

• 1. Przyznanie się do posiadania wspomagaczy podczas sprawdzania – ban na 3 dni.

• 2. Działanie na szkodę serwera (lagowanie, bugowanie, niszczenie spawna) - ban 14 dni lub ban permamentny.

• 4. Wykrycie wspomagaczy po nieprzyznaniu się, do ich posiadania – ban permamentny.

• 5. Czasowe wyciszenie (5-30min).

• 6. Ujawnianie danych osobowych innych osób - ban od 7 dni lub ban permamentny.

• 7. Spam na czacie - kick, mute od 30 min do 1 dnia.

• 8. Nadużywanie Capslocka - ostrzeżenie, kick, mute 1h.

• 9 Nadużywanie wulgaryzmów - ostrzeżenie, kick, mute 1h.

• 10. Obraza serwera - ban od 2 lub ban permamentny.

• 11. Niedozwolony nick (Obrażający kogoś, wulgarny) - kick.

• 12. Grożenie banem - ban od 30 minut do 1 dnia.

• 13. Podszywanie się pod Administrację - ban od 1 do 3 dni.

• Administracja wyższa (Właściciele, opiekunowie) zastrzegają sobie prawo do zmiany taryfikatora w każdym momencie.

*- użytkownik decyduje się na wykorzystywanie Macro'a na własną odpowiedzialność - jego konto nie zostanie zablokowane, jednak anty-cheat może uznać je za KILL-AURE.


SkyMine.pl © | Wszelkie prawa zastrzeżone.