Wersja

Survival 1.17 – 1.19.2


Status

0


Adres

skymine.pl

Regulamin Serwera


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1 Każdy gracz rozpoczynający grę na sieci SKYMINE.PL oświadcza, że akceptuje zasady zawarte w regulaminie.

• 2 Karą za łamanie, uchylanie się od regulaminu – ban lub wyrzucenie z serwera.

• 3 Wszystkie błędy gry należy zgłaszać członkom administracji.

• 4 Obowiązują ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne

• 5 Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera

• 6 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia cię z jego przestrzegania.


§2. ZAKAZY

• 1 Zakaz używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę (różnego rodzaju wspomagacze, cheaty, wyjątek: macro*)

• 2 Podszywania się pod innych użytkowników, w tym administrację serwera.

• 3 Reklamowania innych serwerów (nie dotyczy: serwerów głosowych typu TeamSpeak 3, Discord, o ile nie mają w nazwie reklamy).

• 4 Zakaz przeklinania oraz ubliżania innym graczom.

• 5 Zakaz podawania danych osobowych graczy bez ich zgody.

• 6 Rozpowszechniania adresów IP innych użytkowników, przeprowadzania ataków DDoS.

• 7 Wykorzystywania błędów/bugów gry lub serwera.

• 8 Zakaz sprzedaży kont, przedmiotów lub innych usług i dóbr niezwiązanych z siecią SKYMINE.PL .

• 9 Rozsyłania linków do stron z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych, szpiegujących, zawierających: wirusy, sniffery, iploggery.

• 10 Tworzenia wulgarnych, obraźliwych nicków, gildii, nazw przedmiotów.

• 11 Oszukiwania, bądź ignorowania upomnień administracji.

• 12 Wywoływania oraz uczestnictwa w spamowaniu na czacie (tzw. flood).

• 13 Celowego działania na niekorzyść serwera (tzw. DNSS).

• 14 Dokonywania włamań na konta innych użytkowników.


§3. NAKAZY

• 1 Każdy kto widzi osobę łamiącą/nadużywającą regulamin ma obowiązek zgłoszenia tego na naszym discordzie lub pisząc do członka administracji w trakcie gry.

• 2 Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.

• 3 Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie regulaminu.


§4. PŁATNOŚCI

• 1 Każdy użytkownik serwera ma prawo do korzystania z serwerowego sklepu (itemshop na stronie www).

• 2 Każdy użytkownik serwera korzysta dobrowolnie ze Sklepu Serwerowego (itemShop).

• 3 W przypadku problemów z płatnością, sprawy kierujemy na adres email: kontakt@okaeri.eu

• 4 Serwer SKYMINE.PL nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty zakupione na sklepie serwera np. w wyniku włamania na konto klienta.

• Właściciel sklepu: Matthew Baran – SKYMINE.PL – SklepMC - Nierejestrowana Działalność Gospodarcza. Kontakt: kontakt@skymine.pl


§5 Postanowienia końcowe

• 1 Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.

• 2 Każdy członek administracji ma prawo usunięcia budowli niecenzuralnych

• 3 Wszystkie kary wymierzane są według taryfikatora.


TARYFIKATOR KAR

• Za złamanie punktu [...] grozi:

• 1 Przyznanie się do posiadania wspomagaczy podczas sprawdzania – ban na 3dni

• 2 Działanie na szkodę serwera (lagowanie, bugowanie, niszczenie spawna) - ban 14dni lub ban permamentny

• 4 Wykrycie wspomagaczy po nieprzyznaniu się, do ich posiadania – ban permamentny

• 5 Czasowe wyciszenie (5-30min.)

• 6 Ujawnianie danych osobowych innych osób - ban od 7 dni lub ban permamentny

• 7 Spam na czacie - kick, mute od 30 min. do 1 dnia

• 8 Nadużywanie Capslocka - ostrzeżenie, kick, mute 1h

• 9 Nadużywanie wulgaryzmów - ostrzeżenie, kick, mute 1h

• 10 Obraza serwera - ban od 2 lub ban permamentny

• 11 Niedozwolony nick (Obrażający kogoś, wulgarny) - kick

• 12 Grożenie banem - ban od 30 minut do 1 dnia

• 13 Podszywanie się pod Administrację - ban od 1 do 3 dni

• Administracja wyższa (Właściciele, opiekunowie) zastrzegają sobie prawo do zmiany taryfikatora w każdym momencie.

*- użytkownik decyduje się na wykorzystywanie macro na własną odpowiedzialność, jego konto nie zostanie zablokowane, jednak anty-cheat może uznać je za KILL AURE.


SkyMine.pl © | Wszelkie prawa zastrzeżone.